На 26.06 ще се проведe IX Национална конференция на Съюз на журналистите в България “Подкрепа”

 

Изпълнителният съвет на СЖБ “Подкрепа” ще проведе IX Национална конференция на организацията на 26.06.2015 год в София. Събитиетоще се състои в конферансната зала на КТ „Подкрепа“ в сградата на ул. „Ангел Кънчев“ № 2 от 10.00 до 16.00 часа.

 

Конференцията ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 09.30 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ.
 2. ПРОВЕРКА НА КВОРУМ ОТ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ.
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ПРОТОКОЛЧИК.
 4. ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КТ“ПОДКРЕПА“ ДИМИТЪР МАНОЛОВ И ОТ КОНФЕДЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ.5. ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА.

  6. ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЖБ „Подкрепа“ РЕНЕТА НКОЛОВА.

  7. ИЗБОР НА НОВО РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

  8. ИЗБОР НА СЕКРЕТАРИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО АКТУАЛНИ ТЕМИ.

  9.ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ОРАНИЗАЦИАТА.

  10.РАЗНИ

  11.ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

Начало на конференцията на 26.06.2015 година от 10.00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЖБ „ПОДКРЕПА“

РЕНЕТА НИКОЛОВА