Председателят на СЖБ “Подкрепа” Ренета Николова откри Европейския медиен форум във Варна

В Международния дом на журналистите във Варна днес бе открита традиционната годишна среща на Европейската федерация на журналистите, като нейната основна тема ще премине под мотото “Управление и Промени, журналистите с отговори за медийната криза. Темата е посветена на проблеми, свързани с промените, като включва и дебати по журналистическите коментари по повод медийната криза. Форумът, в който участват над 120 журналисти от 30 страни бе открит от Арне Кьониг – председател на Европейската федерация на журналистите. Специално приветствие към участниците и гостите от българска страна поднесе председателят на СЖБ “Подкрепа” Ренета Николова, председател на клуб “Журналисти срещу корупцията” и Европейски журналист на 2007 г. Гостите бяха приветствани още от Милен Вълков председател на Съюза на българските журналисти и от Бисера Занкова – доктор по сравнително конституционно право и консултант в Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.
Очаква се в рамките на двата дни по време на форума да бъдат дискутирани въпроси, свързани с новите модели в журналистиката и медиите; синдикалните права по запазване на работните места; качеството на новините и организацията на Нюзрума на бъдещето. Ще бъдат изнесени и доклади от представителите на Постоянния комитет на Европейската федерация на журналистите и на експертните групи: за работните права (LAREG), за авторските права (AREG), за журналистите на свободна практика (FREG), за електронните медии (BREG).
Очакванията са европейските журналисити да обсъдят и стратегиите по преодоляване на кризата в медиите, за да реагират на промените, настъпили в промишлеността и в индустрията, на проблеми – свързани със съкращенията, както и новите възможности за работа в променящата се медийна среда.

Предоставяме част от приветствието на българската журналистка и председател на СЖБ “Подкрепа” Ренета Николова към участниците в срещата на еврожурналистите във Варна:
“Уважаеми господин президент на на Европейската федерацията – Арне Кьоних,
Уважаеми господин Генерален секретар на Международната федерация на Журналистите Айдан Уайт,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЖУРНАЛИСТИ И ГОСТИ!
За мен е голяма чест да бъда днес на този форум с вас и искам да ви приветствам с добре дошли в България на годишната среща на Европейската федерация на журналистите!
В качеството ми на председател на Съюза на журналистите в България “Подкрепа” – една от първите неправитествени организации у нас, искам да споделя с Вас, че тази година през месец ноември ще честваме нашата 20-годишнина. Създаването на организацията ни, която от месец юли 1992 г. е член на Международната федерация на журналистите и член на Европейската федерация, бе осъществено още в първите години на демократичния преход. Това обстоятелство мотивира известни наши журналисти да отразяват вярно и точно събитията и да поставят много сериозно въпроса за свободата на словото. Именно с такава цел бе учредено независимото ни сдружение, изградено на професионално-творчески принцип. Чрез свободата на словото и професионализма, целта ни бе да се ликвидират съществуващите бариери, свързани с достъпа до информация. Поставени бяха много сериозно въпроси за адекватно законодателство по отношение на средствата за масова информация и за ликвидиране на проблемите, свързани с насилието срещу журналисти.
СЖБ “Подкрепа” винаги е защитавал и продължава да защитава професионалните и творческите интереси на своите членове, синдикалните и социално-трудовите права пред държавата, юридически и физически лица и гарантира отговорния социален и граждански диалог с изпълнителната и законодателна власт.
България днес е изправена пред много сериозни предизвикателства. Наред с икономическата криза, сериозен проблем за страната остават високото ниво на корупцията, злоупотребите с европейските фондове и липсата на видими резултати, т.е. присъди в борбата с тези престъпления. Ролята на медиите за противодействие и превенция на тези явления е ключова. Но това, разбира се, е и доста опасна роля, която крие големи рискове. В тази връзка, подкрепата на българските медии от страна на Международната и Европейската федерации и други европейски институции е много важна. Бих искала специално да обърна внимание на подписания през 2005-та година Меморандум за сътрудничество между Европейската служба за борба с измамите и МФЖ и да подчертая голямото значение на Комуникационната мрежа на ОЛАФ и на нейния председател Алесандро Бутиче. СЖБ “Подкрепа” заедно с българския Клуб “Журналисти срещу корупцията” ще работи много активно като watchdog за реализиране на медиен мониторинг върху институциите, отговарящи за усвояването на еврофондовете.
Другите насоки, в които членовете на СЖБ “Подкрепа” ще работят през следващите четири години са визирани в Меморандума на КТ “ПОДКРЕПА” за икономическа, финансова и социална стабилност на Република България, в условията на глобална криза до 2013 г., който документ бе приет вчера на Конфедеративен съвет в КТ “Подкрепа” и очертава приоритетите на обществено-икономическото и социално развитие през следващите четири години.
В заключение, и във връзка с основната тема на срещата искам да изразя своята увереност, че изходът от медийната криза и това, което ще ни направи по-силни е единството – обединените усилия в името на общи каузи, повишаване на професионалните стандарти, и постоянството при отстояване на позициите, каквато е например инициативата за етичната и качествена журналистика, която МФЖ стартира.
Една стара мъдрост гласи, че ако не си част от решението, значи си част от проблема. Ние от СЖБ “Подкрепа” искаме да сме част от решението.”