Декларация на СЖБ “Подкрепа”

logoNEW

 

СЖБ „Подкрепа” изразява своята сериозна тревога по повод закриването на в. „Преса” и сп. „Тема”, в резултат на което 120-те служители на изданията остават без работа. СЖБ „Подкрепа” се солидаризира с колегите и настоява за стриктно спазване на правата им, гарантирани от Кодекса на труда и от Кодекса за социално осигуряване. Въпреки че, за съжаление, в двете издания синдикални структури не са били създадени, СЖБ „Подкрепа” и ръководството на КТ „Подкрепа” предлагат съдействие и правна консултация на служителите на изданията и са готови за провеждане на среща с представители на екипите за обсъждане на възможностите за сътрудничество.

Ренета Николова
Председател